La skolebibliotekarene leve!

Jeg har blitt valgt inn på en 13.plass til valglista for Nordre Land AP. Det tenkes over hva som er viktig, og hva som er mindre viktig. Jeg tenker på at det er viktig å være engasjert, fordi vi alle skal leve i et samfunn, hvor alle trenger hverandre. Jeg tenker at jeg blir engasjert, når jeg ser andre som er engasjert. Jeg tenker at jeg skulle ønske at det er fred hos alle i verden. Sånn er det ikke, og jeg blir lei meg. Lei meg, fordi jeg vet at følelsen av å ikke ha det bra er vondt. Noen lever sånn hver dag, 365 dager i året, og det gjør vondt å tenke på. 

Det å komme ut i arbeidslivet gjorde at jeg fikk et nytt syn på samfunnet. Jeg brenner for hele samfunnet, og enkeltmennesket. Fordi, i min jobb, så får jeg innblikk i nettopp enkeltmennesket, som lever i samfunnet. Å jobbe som bibliotekar er et givende yrke. Det gledes at jeg som enkeltmenneske, kan bety mye uten å kanskje være klar over det, for et annet enkeltmenneske. Det gjør noe med meg. Det betyr mye for meg når den eldre damen, spør meg om hjelp til å betale regninger på PC´n. Det betyr mye for meg, når barna som var på filmvisning peker og roper “Se! Der er hun som jobber på biblioteket” utenfor butikken. Det betyr mye for meg at jeg kan hjelpe en låner med scanning av dokumenter, selv om det gjør at jeg må være igjen 30min etter stengetid. Og det betyr mye for meg at jeg kan formidle bøker, og hva som skjer på biblioteket på Snapchat, når jeg ser at det er det som skal til for at jeg får kontakt med elevene på skolebiblioteket. 

Jeg brenner for barna som kommer inn i biblioteket og utbryter “Jeg elsker bøker”, jeg brenner for ungdommen som ligger henslengt i sofaen, og ikke skjønner hvorfor mat og drikke ikke er lov på biblioteket, jeg brenner for studenter og privatister, som henvender seg for hjelp til litteratur, jeg brenner for de voksne som er med barna sine på biblioteket, jeg brenner for voksne som sier at de ikke vet hva de vil ha, men som allikevel ramser opp hva de vil ha, jeg brenner for mannen som hver dag sitter i aviskroken, jeg brenner for de eldre som trenger oss for å få betalt regninger, og jeg brenner til og med for alle de som leser bygderomanseriene samtidig, som tålmodig står på ventelister fordi de velger å bruke biblioteket i stedet for å kjøpe bøkene. 

Det skjer mye bra i bibliotekene, enten det er fylkesbibliotek, fag – og forskningsbibliotek, folkebibliotek eller skolebibliotek. Vi er stadig under utvikling, og vi får nye oppgaver. Derfor er det trist å se at noen steder får skolebibliotekene lide for sammenslåingene, som skjer over hele landet. Jeg tenker selvfølgelig på saken i Finnmark, hvor politikere legger planer som truer med å fjerne alle bibliotekarstillingene på de åtte videregående skolene i fylket. Det er tenkt at stillingene skal erstattes med elevvakter, PCér og to stillinger på fylkesbiblioteket for administrasjon. Jeg blir sint, jeg blir forbanna. 

I Bærum er foreldre, lærere og elever fortviler. For hva skjer hvis skolebibliotekaren blir borte? I Budstikka ble det skrevet en artikkel den 12.11 av 2.trinn på Levre skole: 

“Hvis dere skal ta bort bibliotekarene, da gir vi tilbake Ipadene våre!”

“Kjære rådmann! Kan du være så snill å ikke ta bort bibliotekarene våre?

Bibliotekarer er mer verdt enn iPader. Mennesker er mer verdt enn iPader.

Vi er veldig uenig med deg. Hvis dere skal ta bort bibliotekarene, da gir vi tilbake iPadene våre!

Bibliotekaren leser for oss én gang i uka, sånn at vi lærer å lese og lærer nye ord.

Bibliotekarer er snille, bibliotekarer hjelper oss med å finne bøker som vi ønsker å låne. Det kan ikke en iPad gjøre.

Det er kjempedårlig at dere ønsker å ta bort bibliotekarene våre. Skjønner dere det?

Hei, rådmann. Vi vil ikke at dere skal ta bort jobben til bibliotekarene, for da får vi ikke hjelp av bibliotekarene på biblioteket.

Hei, rådmann! Hva skal bibliotekarene gjøre når de ikke er på jobb? Hva skal de gjøre da? Har de noen annen jobb?

Det er akkurat som om når læreren vår er ikke på jobb, hva skal vi liksom gjøre da?” 

Skolebibliotekene er lovpålagt og med dette, så mener jeg at bibliotekarene skal være tilgjengelig for elevene hver dag! Elevene og lærerne trenger oss. Skolene er avhengig av oss. Biblioteket er ikke lengre bare en boksamling. Vi bidrar i skolens arbeid med digital kompetanse, kildekritikk og informasjonssøk. Vi kan bistå lærere å lære om digitale kilder, og hvordan bruke disse i undervisningen. Vi kan lære elevene om fake news. Vi kan lære lærere å bli mere digitale. Vi kan bruke bibliotekrommet til å skape et godt miljø på skolen. Vi kan ha tverrfaglige prosjekter med lærere. Vi betyr mye bare ved å være til stede. Dette skjer ikke optimalt når vi ikke er på biblioteket hver dag! 

I Oppland der jeg jobber, skal vi slå oss sammen med Hedmark fra 2020, og planleggingen er i gang. Kampen er i gang. Kampen for å kjempe om midler, for å kjempe mot kutt i stillinger, og i verste fall at stillinger bortfaller. I Oppland har vi et eget fagforum for skolebibliotekarene i VGS. Dette er et viktig møtested for oss. På mange skolebibliotek sitter vi alene, vi har ikke andre enn oss selv fysisk til å fordele oppgaver, til å gi et godt tilbud til lærere og elever. Vi trenger å kunne være med på sosiale arrangementer i form av kurs etc. for å holde oss oppdaterte, når vi blir tillagt nye oppgaver innad på skolene. Noen tror at vi tar på oss nye oppgaver fordi vi ikke har noe å gjøre. Feil. Noen står i situasjonen, hvor de tar på seg andre oppgaver for å beholde stillingsprosenten sin. Vi tar det på oss, for å vise at biblioteket er så mye mere enn bare bøker. Vi er en ressurs, ikke et kutt i budsjett! 

Jeg er klar for å kjempe for skolebibliotekene i Norge, jeg er klar for å kjempe for at forslagene til politikerene  i Finnmark ikke blir realitet. For hvis dette får medhold, vet vi at det vil få ringvirkninger i andre fylker i hele landet. Jeg er klar for å kjempe for at vi skal få beholde jobbene våre! 

“Å satse på skolebibliotek er å satse på skole”. 

Jeg brenner for skolebibliotekene! 

 

Sandra

 

 

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg