Etteradopsjonsarbeid – fordi det er viktig!

Hei! 

Som en oppfølging til forrige innlegg, så vil jeg benytte anledningen til å skrive et innlegg om etteradopsjonsarbeid. Skrive om dette, fordi det er viktig, fordi mange kjenner noen som er adoptert, både på godt og vondt. 

Jeg kjenner at endelig har jeg funnet noe som engasjerer meg, fordi det berører meg personlig. Det å finne noe som en brenner veldig for, trenger ikke alltid å være så enkelt. Jeg er adoptert, og dette har introdusert meg til mange sider av temaet. De fleste tenker at de som er adoptert har det veldig bra, at vi er mennesker som automatisk har kommet til et bedre sted, til noen som kan ta bedre vare på oss enn der vi kom fra. Min egen historie er en av de historiene som kan gå under kategorien “suksesshistorier”. Jeg var heldig, jeg kom til et bedre hjem, og jeg fikk det jeg omtaler som den beste oppveksten som et barn kan ha. Hva som er den beste oppveksten kan jo på sin side diskuteres, men for meg har det blitt det. Foreldrene mine har alltid vært åpne om min historie, vi har alltid pratet om adopsjon og aspekter rundt adopsjonen min, både på godt og vondt. Vi snakket senest om dette i går, etter at jeg hadde vært i Oslo, hvor jeg deltok på to møter om nettopp adopsjon. De som kjenner meg og familien min vet at jeg alltid har vært engasjert i min egen historie. Det har lenge vært i min bevissthet at en andel av barn som blir adoptert ikke er like heldige som meg, og jeg kjenner at jeg blir sint….nei, jeg blir faktisk litt forbanna. Det er ikke alle som er heldige, som kommer til et bedre hjem, som får den oppveksten som et barn burde ha. Dette gjelder jo like mye norskfødte barn, men jeg mener at det blir ekstra tydelig ved adopsjon, fordi de fleste forbinder det med noe som skal være fint og godt. I senere år har jeg fått blitt kjent med andre adopterte som definitivt ikke har hatt det lett, i oppveksten, som ungdom, og som voksen. Vi slutter aldri å være adoptert, vi har det alltid med oss, og for mange er det mye av identiteten vår. 

Etteradopsjonssarbeid skal sikre at alle adopterte, uansett hva det gjelder, skal kunne få utløp for sine tanker og følelser. Det er viktig å påpeke at dette ikke bare gjelder det adopterte barnet, men også foreldre og støtteapparatet rundt. UAPU (Utenlandsadoptertes politiske utvalg) som jeg også nevnte i det forgie innlegget, jobber blant annet med å få på plass et kompetansesenter for adopsjon. UAPU har kommet på banen med politkerene og er en av instansene som skal komme med en høringsuttalelse når det gjelder forskriftene til den nye adopsjonsloven som allerede har trådt i kraft. Det ble satt i gang en underskritskampanje i 2016, som allerede har fått mange underskrifter, men det er plass til flere. Det oppleves at det blir lagt ned mye arbeid i forkant og under en adopsjon, men så fort barnet er kommet til landet, blir ofte familiene overlatt til seg selv. Hvis en ser dette i forhold til fosterfamilier, så får disse familiene tett oppfølging hele veien. Det samme burde gjelde adopterte. Mange adopterte får naturlig i tenårene et sterkere ønske om å finne ut av sin bakgrunn. Det å gå med tanker som f.eks omhandler dette fra du er 12 – 17-18 kan være krevende, i tillegg til alt som forandrer seg, både kroppslig og sosialt, med at en går gjennom både ungdomsskole og videregående. Noen vil ha behov for å vite om sin bakgrunn når de er 8år, noen vil ha behov for å få vite når de er 13, noen er på ivrig søken allerede når de er 16. Andre vil ikke vite noen ting, og dette er også helt greit. Mange adoptivforeldre vil ikke gi barna sine informasjon om deres historie før barna er fylt 18, fordi dette er grensen for når en kan få innsyn i sine papirer, eller på grunn av hvordan historien har utspilt seg. Det finnes så mange innfallsvinkler og grunner til ulike ting når det gjelder adopsjon, men det viktigste er i bunn og grunn at adoptivfamilier, både den adopterte, foreldre, søsken og familie blir ivaretatt!  

Bli med på underskriftskampanjen for et adopsjonsenter som vil sikre rettighetene og arbeidet før, under og etter adopsjon! Hvis du også vil vite mere om UAPU kan du følge de på Facebook HER 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg